LEVEL, ריהוט גן מודולרי להרכבה, איכותי, ספה, פוף ושולחן קפה