WOUD


יצירות דניות


בורא רהיטים וחפצים מקורית באיכות גבוהה, מותג WOUD מפתחת עולמות שבו כל בעל מוצר מקומה ותכליתה.


אנו מאמינים שעיצוב איכותי הוא בר קיימא כאשר הוא בנוי ביקום שבו כל מוצר יש משמעות, מטרה ופונקציה. בכל שנה, כמה מעצבים חדשים מצטרפים לצוות הדינמי דמיוני הזו. זו הסיבה ושזה מציע אבולוציה מודרנית וקוהרנטית של הקטלוג שלו של חפצים ורהיטי סקנדינביה.

אין מוצרים נמצאו התאמה בסעיף זה
לחץ כאן אם אתה רוצה לחפש באתר כולו או לשנות את בקשת החיפוש שלכם לעיל