my-deco-shop business

Opprett bedriftskonto på 2 minutter

Virksomheten din konto er generelt validert bare timer etter forespørselen. Hvis du ikke eier et momsnummer (for land utenfor Europa), kan du angi et offisielt identifikasjonsnummer (for eksempel et handelsregisternummer). Du kan også nevne, i kommentarfeltet, adressen din profesjonelle nettside. Disse opplysningene vil tillate oss å validere bedriftskonto i de beste forholdene.
Skriv inn ditt momsnummer i dette formatet (2 bokstaver og tall): GB35392747317
Hvis du ikke eier et momsnummer (for land utenfor Europa), kan du angi et offisielt identifikasjonsnummer (for eksempel et handelsregisternummer).
Dette feltet er valgfritt
 Mrs  Mr


Takk for å legge til følgende e.mail adresse i adresseboken, for å garantere mottak av vårt svar serviceclients@my-deco-shop.com Disse opplysninger er ikke videre til noen tredjepart. Disse opplysninger er og vil forbli helt konfidensielt. Du har rett til å få tilgang, og du har mulighet til å rette opp de innsamlede opplysninger.