ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΠΩΛΉΣΕΩΝ

Προοίμιο
Ιδιοκτησία του ιστότοπου: ο ιστότοπος είναι ιδιοκτησία της εταιρείας MY-DECO-SHOP EUREKA SÀRL στο σύνολό της, καθώς και όλα τα συγγενικά δικαιώματα. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, πλήρης ή μερική, απαγορεύεται, εκτός εάν υπάρχει ρητή και προηγούμενη άδεια από την MY-DECO-SHOP EUREKA SÀRL.

1. Αποδοχή των γενικών όρων πωλήσεων
Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει, πριν από την τοποθέτηση της παραγγελίας, τους γενικούς όρους πώλησης που αναφέρονται σε αυτή την οθόνη και δηλώνει ρητά ότι τα δέχεται χωρίς επιφύλαξη. Οι παρόντες γενικοί όροι πωλήσεων διέπουν τη συμβατική σχέση μεταξύ της my-deco-shop και του πελάτη της. Θα επικρατούν έναντι όλων των άλλων όρων που περιέχονται σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, εκτός από την προηγούμενη, ρητή και γραπτή παραίτηση του my-deco-shop.
Οι παρόντες γενικοί όροι πωλήσεων μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή από την MY-DECO-SHOP, χωρίς προειδοποίηση. Οι ισχύουσες προϋποθέσεις θα είναι εκείνες που ισχύουν στον τόπο κατά την επικύρωση της παραγγελίας.

2. Παραγγελία
Τα συστήματα αυτόματης εγγραφής θεωρούνται απόδειξη της φύσης και του περιεχομένου της εντολής.MY-DECO-SHOP επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας του στον πελάτη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα έχει κοινοποιήσει. Η πώληση θα ολοκληρωθεί από την επικύρωση από την MY-DECO-SHOP της πληρωμής της παραγγελίας που είναι η ημερομηνία επικύρωσης πληρωμής για παραγγελίες που καταβάλλονται ηλεκτρονικά με πιστωτική κάρτα ή την ημερομηνία παραλαβής πληρωμής με τραπεζική μεταφορά ή επιταγή. Η MY-DECO-SHOP διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία από έναν πελάτη με τον οποίο θα υπήρχε διαφωνία σχετικά με την πληρωμή μιας προηγούμενης παραγγελίας.

3. Τιμή και πληρωμή
Η τιμή εκφράζεται εξ ορισμού σε ευρώ και περιλαμβάνει όλους τους φόρους. Εκφράζεται χωρίς τους φόρους για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανόηση των αξιών, προτείνουμε την εμφάνιση των τιμών σε πολλαπλά νομίσματα. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες ενημερώνονται αυτόματα και σε τακτική βάση.
Η πληρωμή της παραγγελίας σας γίνεται σε ευρώ.
Η τιμή που αναφέρεται στην περιγραφή των προϊόντων δεν περιλαμβάνει την τιμή μεταφοράς. Το κόστος μεταφοράς ποικίλλει ανάλογα με τη διεύθυνση στην οποία θα γίνει η παράδοση αλλά και ανάλογα με το προϊόν ή τα παραγγελθέντα προϊόντα.
Η τιμή που αντιστοιχεί στο κόστος μεταφοράς αναφέρεται στην περίληψη του καλαθιού σας. Μπορεί να είναι ακριβής για μερικούς απομακρυσμένους προορισμούς. Αυτή η τιμή μεταφοράς συνήθως περιλαμβάνει τυποποιημένες τελωνειακές διατυπώσεις (εξαγωγή ή / και εισαγωγή). Ο όγκος ορισμένων προϊόντων έχει άμεσο αντίκτυπο στην τιμή παράδοσης αυτών των προϊόντων. Στην περίπτωση που η τιμή μεταφοράς υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα είναι υποτιμημένη, σας ενημερώνουμε αμέσως. Σε αυτή την περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε την εκτέλεση της παραγγελίας και σας υποβάλλουμε μια πιο συμφέρουσα δυνατή προσφορά μεταφοράς. Εάν η τιμή μεταφοράς είναι υπερτιμημένη από το σύστημα, δεσμευόμαστε να σας επιστρέψουμε τη διαφορά. Αναζητούμε πάντα την πιο συμφέρουσα λύση μεταφοράς για εσάς, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια (ταχύτητα, προτεραιότητες). Σας προσκαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάθε συγκεκριμένο αίτημα σχετικά με το κόστος μεταφοράς: θα χαρούμε να απαντήσουμε στα αιτήματά σας για προσφορές μεταφοράς εντός 24 έως 48 ωρών κατ 'ανώτατο όριο. Ομοίως, ορισμένοι προορισμοί απαιτούν ιδιαίτερες τελωνειακές διαδικασίες. Είμαστε σε θέση να σας δώσουμε μια ακριβή απάντηση σε αυτά τα σημεία και, στις περισσότερες περιπτώσεις, θα προχωρήσουμε στις απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες.Εάν ισχύουν οποιεσδήποτε αμοιβές στο πλαίσιο αυτών των βημάτων, σας ενημερώνουμε εκ των προτέρων και περιμένετε τη συμφωνία σας για την έναρξη των διαδικασιών εκτελωνισμού. Ορισμένες περιφέρειες ή χώρες εφαρμόζουν πρόσθετους φόρους για την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων (π.χ. επιδότηση της θάλασσας ή τοπικοί φόροι). Οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται στις αρμόδιες αρχές από τον παραλήπτη κατά την παράδοση των παραγγελιών.
Η τιμή που αναφέρεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας εκφράζεται με όλους τους φόρους και συμπεριλαμβάνει VAT για τη Γαλλία και τις χώρες EEC. Εκφράζεται εκτός του VAT για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τιμή που αναφέρεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας περιλαμβάνει την τιμή των προϊόντων, τις χρεώσεις διακίνησης, τη συσκευασία, το κόστος μεταφοράς και την ασφάλιση μεταφοράς.
Οι τελωνειακοί και οι τοπικοί φόροι δεν περιλαμβάνονται στο ποσό αυτό.
Η τιμή είναι πληρωτέα σε μετρητά την ημέρα της επιβεβαίωσης της παραγγελίας.
Για πελάτες που επωφελούνται από τραπεζική κατοχή στη Γαλλία, είναι δυνατό να επιλέξετε μέθοδο πληρωμής με επιταγή 3 φορές χωρίς χρέωση (υπό την προϋπόθεση αποδοχής των επιταγών σας από τον οργανισμό ελέγχου "Check Guarantee Service - Atos World Line").

Διαφορετικές επιλογές πληρωμής προσφέρονται σε εσάς:
* με τραπεζική κάρτα που φέρει το ακρωνύμιο CB, online.Το Cybermut σας επιτρέπει να πληρώνετε μέσω εξυπηρετητή τραπεζών CREDIT MUTUEL σε ασφαλές περιβάλλον. Ο αριθμός τραπεζικής σας κάρτας αποστέλλεται στη συνέχεια στους εξυπηρετητές της τράπεζας και έπειτα στον εξυπηρετητή της τράπεζας YOUR, η πληρωμή σας πραγματοποιείται απευθείας στον ασφαλή χώρο της τράπεζάς σας χωρίς να περάσετε από το διακομιστή του καταστήματος.ΧΧΧ Μια εγγύηση είναι ακόμη πιο σημαντική, μόνο από τον τραπεζικό σας συνεργάτη.
Η παραγγελία θα ακυρωθεί αυτόματα και ο πελάτης θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υποθέτοντας ότι το εν λόγω κέντρο πληρωμών δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.
Το πρωτόκολλο ασφαλείας 3DSecure.
Η εφαρμογή αυτής της διαδικασίας 3DSecure, η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εγγύηση για οποιαδήποτε δόλια χρήση πιστωτικής κάρτας και δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη της MY-DECO-SHOP, διαφέρει από την επικύρωση της πληρωμής μέχρι το τέλος της διαδικασίας επαλήθευσης. Μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση της παραγγελίας.

* με check in one go ή 3 φορές χωρίς χρέωση. (για τους κατόχους τραπεζικών λογαριασμών στη Γαλλία)
Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται στο MY-DECO-SHOP και να αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:

MY-DECO-SHOP EUREKA
2 ZA από RIED
BP 80352 Schweighouse sur Moder
67507 HAGUENAU Cedex
FRANCE

* από την PAYPAL, λύση πληρωμής που δέχεται πολλές πιστωτικές κάρτες, συμπεριλαμβανομένων των American Express και Maestro. Αυτή η λύση πληρωμής είναι δωρεάν για τον αγοραστή. Είναι απόλυτα ασφαλές και χρησιμοποιείται από εκατομμύρια καταναλωτές σε όλο τον κόσμο. Δεν χρειάζεται να είστε εγγεγραμμένοι στο PAYPAL για να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες πληρωμών τους στο διαδίκτυο.

* μέσω τηλεφώνου: Επικοινωνήστε μαζί μας στο +33 03 88 07 23 92 (τιμή τοπικού τηλεφώνου στη Γαλλία) - και οπλίστε την πιστωτική σας κάρτα. Αυτή η λύση είναι ιδανική για όσους δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο διαδικτύου για τους κανονισμούς τους.

* με τραπεζικό έμβασμα: ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει τα τραπεζικά μας στοιχεία θα αποσταλεί αυτόματα όταν επιλέγετε αυτήν την επιλογή.

Οι πληρωμές που γίνονται δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προκαταβολή. Κάθε καθυστερημένη πληρωμή συνεπάγεται αυτόματα την πληρωμή τόκων υπερημερίας που αντιστοιχούν σε μιάμιση φορά το νόμιμο επιτόκιο.

4. Ρήτρα παρακράτησης της κυριότητας
Με ρητή συμφωνία και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου της 12ης Μαΐου 1980, τα παραγγελθέντα προϊόντα παραμένουν στην ιδιοκτησία της MY-DECO-SHOP μέχρι την πλήρη πληρωμή της τιμής τους από τον πελάτη.Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του από τον πελάτη, ανεξάρτητα από την αιτία, η MY-DECO-SHOP θα δικαιούται να ζητήσει την άμεση επιστροφή των προϊόντων με έξοδα, κίνδυνο και κίνδυνο του πελάτη.

5. Διαθεσιμότητα και αποστολή προϊόντων
Όλες οι προθεσμίες που ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα MY-DECO-SHOP είναι σε εργάσιμες ημέρες (εκτός από τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες).
Κάθε φύλλο προϊόντος υποδεικνύει:

* Είτε η παρουσία σε απόθεμα του υπό εξέταση προϊόντος: η ένδειξη "σε απόθεμα" αντιστοιχεί στην κατάσταση αποθεμάτων στο MY-DECO-SHOP τη στιγμή της παραγγελίας.
* Είτε μια καθυστέρηση διαθεσιμότητας: η καθυστέρηση της διαθεσιμότητας αντιστοιχεί στον χρόνο παράδοσης στο απόθεμα στο MY-DECO-SHOP. Η καθυστέρηση αυτή γνωστοποιείται από τον προμηθευτή ή / και τον κατασκευαστή του προϊόντος και ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος. Αυτή η καθυστέρηση διαθεσιμότητας ισχύει, για παράδειγμα, για κάθε προϊόν που κατασκευάζεται για μέτρηση, ανάλογα με τα χρώματα ή τα υλικά που επιλέξατε.
* Είτε η μνεία «προπαραγγελία»: τα σχετικά προϊόντα είναι νέα προϊόντα που ανακοινώνονται από τον προμηθευτή ή / και τον κατασκευαστή, χωρίς ακριβή γνωστή ημερομηνία διαθεσιμότητας.
* Είτε η αναφορά "ρήξη":το προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο από τον προμηθευτή.

Οι παραγγελίες επεξεργάζονται, προετοιμάζονται και αποστέλλονται, δηλαδή παραδίδονται στον μεταφορέα μας, εντός 1 έως 2 εργάσιμων ημερών από:

* Η λήψη του προϊόντος από την MY-DECO-SHOP, σχετικά με τα προϊόντα στη διαθεσιμότητα,
* Η επικύρωση της πληρωμής από τον πελάτη, όταν πραγματοποιείται μέσω πιστωτικής κάρτας στο διαδίκτυο ή από την παραλαβή πληρωμών μέσω τραπεζικής μεταφοράς ή επιταγής, σχετικά με τα αποθεματοποιημένα προϊόντα τη στιγμή της επικύρωσης ή της απόδειξης,
* Την παραλαβή των προϊόντων από την MY-DECO-SHOP, όταν αυτά πράγματι γίνονται διαθέσιμα από τον προμηθευτή, σχετικά με προπαραγγελία ή μη διαθέσιμα προϊόντα τη στιγμή της επικύρωσης της παραγγελίας.

Σε γενικές γραμμές, οι παραγγελίες υποβάλλονται σε επεξεργασία μετά την επικύρωση πληρωμής, όταν καταβάλλονται ηλεκτρονικά με πιστωτική κάρτα ή με την παραλαβή από την MY-DECO-SHOP της πληρωμής, όταν ο πελάτης επέλεξε μια πληρωμή μέσω τραπεζικής μεταφοράς ή επιταγής. Οι ενδείξεις "στο απόθεμα" και οι χρόνοι διαθεσιμότητας ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ της ημερομηνίας της παραγγελίας και, ανάλογα με την περίπτωση, της ημερομηνίας επικύρωσης της πληρωμής με πιστωτική κάρτα ή της ημερομηνίας παραλαβής της μεταφοράς ή του ελέγχου.
Οι χρόνοι διαθεσιμότητας υπόκεινται σε αλλαγές με πρωτοβουλία του προμηθευτή ή / και του κατασκευαστή.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι προθεσμίες διαθεσιμότητας θα είναι εκείνες που ισχύουν κατά την πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή τη στιγμή της παραλαβής της μεταφοράς ή της επιταγής.
Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας των προϊόντων στους προμηθευτές μας:
* οριστική μη διαθεσιμότητα: MY-DECO-SHOP αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσφέρει τα αντικείμενα αντικατάστασης του πελάτη ή να επιστρέψει τα στοιχεία που λείπουν, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός των 30 ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου L121-20-3 του Κώδικα Κατανάλωσης.
* προσωρινή μη διαθεσιμότητα: MY-DECO-SHOP ενημερώνει τον πελάτη για την ημερομηνία κατά την οποία το προϊόν θα είναι και πάλι διαθέσιμο. Έπειτα ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει την παραγγελία του με αυτές τις νέες προθεσμίες ή να τον ακυρώσει. Στην τελευταία περίπτωση, η MY-DECO-SHOP αναλαμβάνει να επιστρέψει τα στοιχεία που λείπουν χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός 30 ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου L121-20-3 του Κώδικα Κατανάλωσης. Οι αποστολές προς DOM-TOM ή χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπόκεινται στην αποδοχή του πακέτου που βρίσκεται στην αναμονή.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών (το καλοκαίρι κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, και το χειμώνα, κατά τη διάρκεια των διακοπών του έτους), η περίοδος διαθεσιμότητας των προϊόντων μπορεί να παραταθεί από μερικές ημέρες σε 4 εβδομάδες, ανάλογα με την περίοδο διακοπών του κατασκευαστές. Φυσικά, σας ενημερώνουμε για αυτή την καθυστέρηση στην παράδοση της παραγγελίας σας μόλις την λάβουμε υπόψη της. Οι κατασκευαστές που δεν κάνουν διακοπές συγχρόνως, είναι αδύνατο να προβλεφθεί εκ των προτέρων αυτή η καθυστέρηση. Σας προσκαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς ή μέσω email, ειδικά κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων άδειας, προκειμένου να γνωρίζετε με ακρίβεια την καθυστέρηση της κατασκευής ή τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.

6. Παράδοση
Η παράδοση των παραγγελιών πραγματοποιείται από ανεξάρτητους παρόχους της εταιρείας MY-DECO-SHOP και εντός των προθεσμιών που έχουν ανακοινωθεί από αυτούς τους παρόχους. Οι καθυστερήσεις που ανακοινώθηκαν από αυτούς τους παρόχους είναι συνήθως 48-72 ώρες για τα αγροτεμάχια κάτω από 30 κιλά και πάνω από 72 ώρες για τα αγροτεμάχια άνω των 30 κιλών. Οι διεθνείς χρόνοι παράδοσης κυμαίνονται από 2 έως 30 ημέρες, ανάλογα με τις επιλογές μεταφοράς που έχετε επιλέξει.

Για να αναφέρετε στην MY-DECO-SHOP οποιαδήποτε δυσκολία που σχετίζεται με την παράδοση, ο πελάτης διαθέτει μια δωρεάν ηλεκτρονική παρακολούθηση παραγγελιών, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω των λεπτομερειών της παραγγελίας, αλλά και μια υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών διαθέσιμη 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα. Μπορείτε να φτάσετε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (serviceclients@my-deco-shop.com), είτε τηλεφωνικώς στο +33 (0) 3 88 07 23 92 (από τις 9 έως τις 22 ώρες κάθε μέρα).

Η MY-DECO-SHOP δεσμεύεται να κάνει ό, τι είναι απαραίτητο, ώστε οι παραγγελίες να αποστέλλονται εντός 30 ημερών (60 ημερών για ορισμένα στοιχεία που γίνονται με βάση την μέτρηση) της επικύρωσης της πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας στο διαδίκτυο ή της λήψης των πληρωμών μέσω μεταφοράς ή με επιταγή. Ο μεταφορέας αναλαμβάνει, με σύμβαση με την MY-DECO-SHOP, να παραδώσει την παραγγελία στη διεύθυνση του αγοραστή που διαβιβάστηκε από το MY-DECO-SHOP.
Επιπλέον, για παραδόσεις εκτός της μητροπολιτικής Γαλλίας, ο πελάτης συμφωνεί να καταβάλει όλους τους φόρους που οφείλονται για την εισαγωγή προϊόντων, τελωνειακούς δασμούς, φόρο προστιθέμενης αξίας και κάθε άλλο φόρο που οφείλεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας παραλαβής της παραγγελίας. Όλες οι παραγγελίες που διατίθενται στην MY-DECO-SHOP είναι για προσωπική χρήση των πελατών, οι πελάτες ή οι παραλήπτες των προϊόντων απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή ολική μεταπώληση των προϊόντων.Η MY-DECO-SHOP δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τη μη αναγνώριση των φόρων για πληρωμή για τις οποίες ο πελάτης ευθύνεται.

Στη Μητροπολιτική Γαλλία, η παράδοση θα πραγματοποιηθεί είτε από τη La Poste στο Colissimo που ακολουθήθηκε, Chronopost, UPS, GEODIS ή DSV. Στις χώρες EEC, οι παραδόσεις γίνονται από την La Poste στην Ευρώπη, ακολουθούμενες από το GEODIS, DSV, FEDEX, DHL, TNT ή επίσης UPS ανάλογα με την επιλογή του πελάτη ή την πιο ανταγωνιστική προσφορά κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Οι παραδόσεις εκτός του EEC πραγματοποιούνται από τις διεθνείς ταχυδρομικές υπηρεσίες Chronopost ή UPS, DHL, FEDEX ή TNT ανάλογα με την επιλογή του πελάτη ή την πιο ανταγωνιστική προσφορά κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Για λόγους διαθεσιμότητας, μια παραγγελία μπορεί να παραδοθεί αρκετές φορές. Η απόφαση να παραδοθεί η παραγγελία σας πολλές φορές ανήκει σε εμάς. Σε αυτή την περίπτωση, τα έξοδα αποστολής δεν θα αυξηθούν.

Οποιοσδήποτε και αν είναι ο τόπος παράδοσης, αυτό γίνεται στο χρονικό διάστημα που παρέχεται με τον πελάτη με την άμεση παράδοση του προϊόντος στον αποδέκτη, είτε σε περίπτωση απουσίας, σε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό από τον πελάτη. Ελλείψει οποιουδήποτε παραλήπτη, αφήνεται ειδοποίηση διέλευσης στη διεύθυνση παράδοσης.Το ενδεχόμενο κόστος των νέων παρουσιάσεων είναι ευθύνη του πελάτη. Ο πελάτης καλείται να ελέγξει την κατάσταση των προϊόντων κατά την παραλαβή τους. Σε περίπτωση βλάβης, πρέπει να αναφέρει επακριβώς τις επιφυλάξεις του επί του δελτίου παράδοσης και να τις επαναλάβει με τον μεταφορέα με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής εντός τριών (3) ημερών από την παράδοση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου L.133-3 του Εμπορικός κώδικας. Πρέπει επίσης να ενημερώσει την MY-DECO-SHOP με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής οποιασδήποτε αποζημίωσης αποστολής εντός οκτώ (8) ημερών από την παραλαβή. Καμία καταγγελία δεν θα γίνει αποδεκτή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές τις διατυπώσεις.

MY-DECO-SHOP θα απαλλαγεί σε κάθε περίπτωση από την υποχρέωσή του να παραδοθεί σε περίπτωση:
* την εμφάνιση περιπτώσεως ανωτέρας βίας, όπως είναι ο πόλεμος, οι ταραχές, οι πυρκαγιές, οι απεργίες, τα ατυχήματα και η αδυναμία παροχής,
* μη εκπλήρωση από τον πελάτη οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του (πληρωμή της τιμής, ακρίβεια των πληροφοριών που γνωστοποίησε ο πελάτης, όπως η διεύθυνση παράδοσης ή οποιεσδήποτε πληροφορίες απαιτούνται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας προορισμού)

7. Εγγύηση
Όλα τα τεχνικά άρθρα ωφελούνται, από τον κατασκευαστή, από συμβατική εγγύηση ελάχιστου ενός έτους. Μερικοί είναι εγγυημένοι 2 χρόνια, 5 χρόνια ή περισσότερο (βλ. Στην περιγραφή κάθε άρθρου). Οι ενδεχόμενες επεκτάσεις των εγγυήσεων που προσφέρονται, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο ξεχωριστού τιμολογίου επικυρωμένου από τον πελάτη, ισχύουν μόνο στη μητροπολιτική Γαλλία και την Κορσική.

Όλες οι επιστροφές πρέπει να προηγούνται από την προηγούμενη συμφωνία της MY-DECO-SHOP και την κατανομή ενός αριθμού επιστροφής.

Οι επιστροφές πρέπει να αποσταλούν υποχρεωτικά σε:

MY-DECO-SHOP EUREKA
15 ZA από RIED
67590 Schweighouse-sur-Moder
Γαλλία

Εάν δεν συμφωνήσετε εκ των προτέρων, αναθέτοντας έναν αριθμό επιστροφής ή όταν στέλνετε σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση της MY-DECO-SHOP, τα προϊόντα θα επιστραφούν στα οφειλόμενα ταχυδρομικά τέλη. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από την αρχική τους συσκευασία.

Σε όλες τις περιπτώσεις, ο πελάτης επωφελείται από τη νόμιμη εγγύηση κρυφών ελαττωμάτων (άρθρο 1626 και συνέχεια του Αστικού Κώδικα). Με την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής αποδεικνύει το κρυφό ελάττωμα, ο πωλητής πρέπει να επισκευάσει νόμιμα όλες τις συνέπειες (άρθρο 1641 και παρακάτω του αστικού κώδικα).

Εξαιρούνται από οποιαδήποτε εγγύηση:
1.Οι χρήσεις και η συντήρηση δεν συμφωνούν με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν, καθώς και με ελαττώματα στη χρήση (ή συντήρηση) ή τυχαία θραύση.
2. Ζημιές που οφείλονται σε σφάλμα χειρισμού, σύνδεσης (είτε γίνεται με αυθεντικά εξαρτήματα είτε με άλλα εξαρτήματα που αντικαθίστανται από τον πελάτη), σε κατάχρηση ή μη φυσιολογική χρήση, σε σκόπιμη ή τυχαία φυσική τροποποίηση, σε επαγγελματική ή εμπορική χρήση σκοποί.
3. Ανταλλακτικά ή εξαρτήματα των οποίων η αντικατάσταση προκύπτει από την κανονική φθορά τους ή από συνήθεις εργασίες συντήρησης: βολβοί κ.λπ.
4. Το κόστος μεταφοράς και τροποποίησης της συσκευής σε περίπτωση ανάκλησης από τον κατασκευαστή για ελαττωματική σειρά.
5. Η ζημιά που οφείλεται σε εξωτερικό συμβάν (αστραπή, ζημιά στο νερό, κ.λπ.).
6. Οι παρεμβάσεις που έγιναν για το συγκεκριμένο προϊόν από οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν έλαβε εντολή από την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση, καθώς και τις δυσλειτουργίες και τις αλλοιώσεις που προκλήθηκαν από μια τέτοια παρέμβαση.

8. Περιορισμός ευθύνης
Οι πληροφορίες που δίνονται στον ιστότοπο, οι φωτογραφίες, τα φύλλα προϊόντων, οι τιμές των προϊόντων και οι μεταφορές δίνονται ως ένδειξη. MY-DECO-SHOP προσπαθεί να διασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρουσιάζονται στον ιστότοπο.Τα σφάλματα που ενδέχεται να έχουν εισαχθεί είναι τυχαία και διορθώνονται το συντομότερο δυνατό. Η ευθύνη του MY-DECO-SHOP δεν μπορεί να κατηγορηθεί για απλά λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να έχουν επιμείνει παρά τις προφυλάξεις που έγιναν κατά την παρουσίαση των προϊόντων. Είναι το ίδιο για τις πιθανές τροποποιήσεις των προϊόντων που αποφασίζουν οι κατασκευαστές. Είναι επίσης δυνατή η εμφάνιση των διαφόρων πληροφοριών που παρουσιάζονται στις σελίδες σε 13 διαφορετικές γλώσσες. Η ευθύνη της MY-DECO-SHOP δεν μπορεί να κατηγορηθεί σε περίπτωση παρεξήγησης ή λάθους μετάφρασης αυτών των πληροφοριών. Σας προσκαλούμε να ανατρέξετε στην αγγλική ή γαλλική έκδοση για να επικυρώσετε τις περιγραφές σε περίπτωση αμφιβολίας.
Σύμφωνα με τα ισχύοντα κείμενα, η MY-DECO-SHOP δεν ευθύνεται για τη μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης που θα οφείλονταν είτε στον καταναλωτή, είτε στο ανυπέρβλητο και απρόβλεπτο γεγονός της σύμβασης τρίτου ή περίπτωση ανωτέρας βίας.

9. Απόσυρση
Σύμφωνα με τα άρθρα L.121-20 και σύμφωνα με τον γαλλικό κώδικα καταναλωτών και τις νέες ευρωπαϊκές διατάξεις, ο ευρωπαίος καταναλωτής έχει δεκατέσσερις ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της εντολής να επιστρέψει με δικά του έξοδα το προϊόν στην αρχική του συσκευασία για αντικατάσταση ή επιστροφή. Το επιστρεφόμενο προϊόν θα γίνει αποδεκτό μόνο εάν το προϊόν δεν έχει απολυμανθεί ή χρησιμοποιηθεί και επιστρέψει σε νέα κατάσταση. Τα προϊόντα που πωλούνται σε κυψέλη ή με ετικέτα εγγύησης πρέπει να επιστρέφονται ως έχουν. Εξαιρούνται από αυτή την εγγύηση της απόσυρσης, εξατομικευμένα ή ειδικά παραγγελθέντα προϊόντα, ακολουθώντας τις οδηγίες ή τις επιλογές που επιλέγει ο πελάτης κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας και απαιτώντας την εξατομικευμένη κατασκευή (ένα τραπέζι που κατασκευάζεται για να μετρηθεί για παράδειγμα ή ένα έθιμο καναπέ κατασκευασμένο σε ένα ύφασμα επιλεγμένο σύμφωνα με τις οδηγίες σας). Τα προϊόντα αυτά είναι διαθέσιμα μετά το χρόνο που απαιτείται για την κατασκευή τους και παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα με αναφορά του χρόνου παρασκευής που κυμαίνεται από 2 έως 12 εβδομάδες. Η επιλογή υλικού ή χρωμάτων ειδικά επιλεγμένων από τον πελάτη για το παραγγελθέν προϊόν, αλλά και ο συνδυασμός χρωμάτων ή συγκεκριμένων επίπλων, θεωρούνται ως σειρά εξατομικευμένων προϊόντων και είναι κατασκευασμένα για να μετρηθούν.
Οι διατάξεις σχετικά με την απόσυρση δεν ισχύουν για τις επιχειρήσεις ή τους επαγγελματίες.
Μόνο τα άτομα μπορούν να επωφεληθούν από το δικαίωμα υπαναχώρησης (άρθρα L.121-20 και επόμενα του γαλλικού κώδικα καταναλωτών).
Διαδικασία:
Ο καταναλωτής ενημερώνει, πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης, την επιθυμία του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Για να γίνει αυτό, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα είτε να στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο serviceclients@my-deco-shop.com είτε για να στείλει ένα μήνυμα στην παρακάτω διεύθυνση:
MY-DECO-SHOP EUREKA - Πελάτες υπηρεσιών
2 ZA από RIED
67590 Schweighouse-sur-Moder
Γαλλία
MY-DECO-SHOP στέλνει στον καταναλωτή έναν αριθμό επιστροφής, έναν αριθμό που πρέπει να εμφανίζεται σαφώς κοντά στην ετικέτα του παραλήπτη που έχει τοποθετηθεί στο πακέτο. Εάν ο καταναλωτής δεν ενημερώσει εκ των προτέρων την MX-DECO-SHOP για την επιθυμία του να ανακαλέσει, το πακέτο θα απορριφθεί και θα επιστραφεί στον καταναλωτή.
Ο καταναλωτής επιστρέφει ή παραδίδει τα προϊόντα στην MY-DECO-SHOP, το αργότερο δεκατέσσερις ημέρες μετά την κοινοποίηση της απόφασής του να αποχωρήσει από τη σύμβαση. Η MY-DECO-SHOP αναλαμβάνει να ελέγξει, μετά την παραλαβή του αγροτεμαχίου ως αντάλλαγμα, την κατάσταση των εμπορευμάτων και να επιστρέψει στον καταναλωτή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση που το επιστρεφόμενο προϊόν δεν επιστραφεί στη νέα του κατάσταση, μπορεί να ισχύει απόσβεση κατά την επιστροφή του προϊόντος.Εναπόκειται στον καταναλωτή να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι το επιστρεφόμενο προϊόν επιστρέφεται σε άψογη κατάσταση. MY-DECO-SHOP ενθαρρύνει τον καταναλωτή που επιθυμεί να επιστρέψει ένα προϊόν, να λάβει ασφαλιστική αποζημίωση μεταφοράς για να αποφύγει οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να συμβεί κατά τη μεταφορά.
MY-DECO-SHOP επιστρέφει όλες τις πληρωμές που εισπράττει από τον καταναλωτή, με εξαίρεση, κατά περίπτωση, τα αρχικά έξοδα αποστολής. Η επιστροφή γίνεται με την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιείται από τον καταναλωτή κατά την επικύρωση της παραγγελίας του (εκτός από ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή για άλλο μέσο πληρωμής και υπό τον όρο ότι η επιστροφή δεν συνεπάγεται κανένα κόστος για τον καταναλωτή).

10. Νομικές πληροφορίες
Τα προσωπικά στοιχεία που αφορούν τον πελάτη είναι ουσιώδη για την επεξεργασία και την παράδοση των παραγγελιών, την κατάρτιση τιμολογίων και συμβάσεων εγγύησης. Η έλλειψη πληροφοριών οδηγεί στη μη επικύρωση της εντολής. Σύμφωνα με το νόμο "Informatique et Libertés", η επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών σχετικά με τους πελάτες έχει δηλωθεί στην Εθνική Επιτροπή Πληροφοριών και Δεσποτών (CNIL).
Ο πελάτης έχει δικαίωμα (άρθρο 34 του νόμου της 6ης Ιανουαρίου 1978) να αποκτήσει πρόσβαση, να τροποποιήσει, να διορθώσει και να διαγράψει δεδομένα που τον αφορούν, ώστε να μπορεί να εξασκηθεί με το MY-DECO-SHOP. Επιπλέον, η MY-DECO-SHOP δεσμεύεται να μην κοινοποιεί δωρεάν ή σε αντάλλαγμα τις λεπτομέρειες των πελατών της σε τρίτους.

11. Δέσμευση για την προστασία των δεδομένων
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αριθ. 98-536 της 1ης Ιουλίου 1998, η μεταφορά στο κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας της οδηγίας 96/9 / CE της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων, MY-DECO-SHOP είναι η παραγωγός και ιδιοκτήτης όλων ή μέρους των βάσεων δεδομένων που απαρτίζουν αυτόν τον ιστότοπο. Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, ο πελάτης αναγνωρίζει ότι η συνιστώσα των δεδομένων είναι νομικά προστατευμένη και, σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερθέντος νόμου της 1ης Ιουλίου 1998, απαγορεύει ιδίως την εξαγωγή, επαναχρησιμοποίηση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, παρουσίαση ή διατήρηση, έμμεσα, σε οποιοδήποτε είδος υποστήριξης, με οποιοδήποτε μέσο και υπό οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει ποιοτικά ή ποσοτικά ουσιαστικό, του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων που εμφανίζονται στον τόπο στον οποίο έχει πρόσβαση.

12. Λειτουργία "Site Assessed - Premium Site"
Η αγορά σας στο MY-DECO-SHOP σας δίνει την ευκαιρία να συμμετάσχετε στη λειτουργία "Site rated - Trusted Site" που διοργανώθηκε από την TRUSTED SHOPS.
Μέσα από μια έρευνα ικανοποίησης, σκοπός της οποίας είναι η μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται σε εσάς κατά τη διάρκεια της αγοράς σας, θα μπορείτε να μας πείτε για την προσωπική σας εμπειρία και να την μοιραστείτε με την κοινότητα των χρηστών στην ιστοσελίδα TRUSTED SHOPS.
Αυτή η έρευνα σάς αποστέλλεται από την εταιρεία TRUSTED SHOPS ή από την εταιρεία MY-DECO-SHOP μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά την αγορά σας.
Οι πληροφορίες που συλλέγονται σε αυτές τις δύο έρευνες αποτελούν αντικείμενο αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων, η ευθύνη της οποίας είναι TRUSTED SHOPS.
Μερικές απαντήσεις ή καμία απάντηση σε μία ή και στις δύο έρευνες ικανοποίησης δεν έχουν καμία επίδραση στην πρόοδο της παραγγελίας σας και της θεραπείας της.
TRUSTED SHOPS και MY-DECO-SHOP είναι οι παραλήπτες των ονομαστικών δεδομένων που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο αυτών των ερευνών ικανοποίησης.
Τα μη ονομαστικά δεδομένα θα αξιοποιηθούν από την TRUSTED SHOPS σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και ειδικότερα εκείνους που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Σύμφωνα με το νόμο Informatique et Libertés της 6ης Ιανουαρίου 1978, έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και αντίδρασης σε όλα σας τα προσωπικά σας δεδομένα, γράφοντας, ταχυδρομικώς και δικαιολογώντας την ταυτότητά σας, στα κεντρικά γραφεία του EUREKA MY-DECO-SHOP.

13. Εφαρμοστέο δίκαιο
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται στη γαλλική νομοθεσία.

14. Εγγραφή
MY-DECO-SHOP
Eureka - 2 ZA από RIED - BP 80352 Schweighouse sur Moder
67507 HAGUENAU Cedex
FRANCE
Τηλ: + 33 (0) 3 88 07 23 92

RC Στρασβούργο 392 747 317